EF Yorkshire Region
Yorkshire Senior Men's Foil 2012
York Railway Institute
12th February 2012

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
NEHALL David Leeds   3 1 0 1 0/4 -15 5
ROGERS Kyle Bridlington Blades V   1 0 1 1/4 -11 7
BLIGHT Adam Sheffield Buccaneers V V   2 2 2/4 2 14
EXETER Tom University Of Leeds V V V   V 4/4 18 20
BOROWSKI Conall Royal Armouries V V V 0   3/4 6 15

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
JACKSON Sam Ackworth School   V 1 V 0 2 2/5 -9 13
TAYLOR Bob Barnsley 3   1 1 3 3 0/5 -14 11
CLEMENT Thomas Leeds V V   V 0 2 3/5 2 17
WELLS Johnny University Of Leeds 4 V 3   2 3 1/5 -4 17
CHU Andrew Louth V V V V   V 5/5 18 25
WAKEMAN Alex Sheffield Buccaneers V V V V 2   4/5 7 22

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
NOSWORTHY Oscar Sheffield Buccaneers   0 V 2 0 V 2/5 -6 12
MCKAY Mike Sheffield Buccaneers V   V V 0 V 4/5 15 20
HEPWORTH Richard Isle Of Axholme 3 0   V 1 V 2/5 -4 14
BOLT David Barnsley V 0 3   0 V4 2/5 -8 12
KRAATZ Ingvar University Of Leeds V V V V   V 5/5 24 25
OWENS Ryan Leeds 0 0 0 3 0   0/5 -21 3

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
ETHCHELS Lee University Of Leeds   0 2 1 0 0 0/5 -22 3
THOMAS Ben Sheffield Buccaneers V   V V V V 5/5 22 25
BANKS Joe University Of Hull V 1   0 V V 3/5 0 16
GRAY Jonathan Leeds V 1 V   V V 4/5 15 21
MARTIN Paul Louth V 0 3 0   V 2/5 -5 13
GUNNELL Edward University Of York V 1 1 0 3   1/5 -10 10

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
CONOLLY Matthew Royal Armouries   0 V V 3 2 2/5 -5 15
DOHERTY Nathan Sheffield Buccaneers V   V V V V 5/5 18 25
CHARLESWORTH Archie Barnsley 2 0   1 1 0 0/5 -21 4
BROUGHAM Philip Louth 4 0 V   V 1 2/5 -2 15
HUTTON Paul Bridlington Blades V4 3 V 1   0 2/5 -6 13
STOKES Nick Leeds V 4 V V V   4/5 16 24

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
DOWNS Philip Leeds   1 1 1 4 0 0/5 -18 7
SPENCER-TAYLOR Alex Sheffield Buccaneers V   V V V 2 4/5 12 22
MASON Rob University Of Leeds V 1   V V 2 3/5 -1 18
BLAKEY Josh Louth V 3 4   V 1 2/5 2 18
FLETCHER Peter Bradford V 0 4 0   1 1/5 -14 10
WHITWELL Harry Skipton V V V V V   5/5 19 25


Document Engarde - 24/02/2013 19:38:03